Xây dựng Hòa Bình cần làm gì khi nặng gánh

Xây dựng Hòa Bình cần làm gì khi nặng gánh

Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ nhờ đâu? Trong bối cảnh cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết nếu tiếp tục báo lỗ trong năm 2024, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) khởi đầu quý I/2024 với tín hiệu khá tích cực. Trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình thu về gần 1.751 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% s...

Travel

Xây dựng Hòa Bình cần làm gì khi nặng gánh

Xây dựng Hòa Bình cần làm gì khi nặng gánh

Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ nhờ đâu? Trong bối cảnh cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết nếu tiếp tục báo lỗ trong năm 2024, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) khởi đầu quý I/2024 với tín hiệu khá tích cực. Trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình th...